Xem Cau Lo De Mien Bac error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

Cập Nhật:2022-07-18 06:39    Lượt Xem:137

Xem Cau Lo De Mien Bac error_code:52003 error_msg:UNAUTHORIZED USER

Từ 0:00 tới 24:00 trên July 13, không có vụ mới xác nhận và nhiễm trùng không triệu chứng trong thành phố. Sáu trường hợp tích cực mới được tìm thấy ở các điểm cô lập tập trung, tất cả đã bị cách ly trong nhiều ngàyXem Cau Lo De Mien Bac, và tất cả đã được chuyển đến các bệnh viện được chỉ định để điều hành y tế. Vào cùng ngày, có ba vụ xả khói mới và 21 là nhiễm trùng không biểu tình do điều trị y học. Những ngày gần đây, mọi người trong thành phố của chúng ta đã đạt đến mức độ giải phóng (cabin) hoặc nâng đi sự cách biệt tập trung. Dựa theo các yêu cầu của kế hoạch phòng ngừa và điều khiển cho tiểu thuyết coropvirus-19 (Ninth Edition), cho nhân viên \