Tg Công nghệ Dangsheng (300073: bố trí hòa nhập to àn cầu để cạnh tranh với thị trường niken cao cấp

Cập Nhật:2022-07-15 06:41    Lượt Xem:80

Tg Công nghệ Dangsheng (300073: bố trí hòa nhập to àn cầu để cạnh tranh với thị trường niken cao cấp

Sản phẩm cao cấp: tỉ lệ niken cao tăng lên, và cấu trúc vận tải được nâng cao. Kể từ bây giờ là phần tài sản xuất cao, công ty đã được sản xuất, và đã tích tụ quá nhiều tiến trình công nghệ sâu sắc. Sau nhiều năm kiểm tra và kiểm tra hàng loạt với những khách hàng ở nước ngoài, công ty đã có tiến triển ổn định, những sản phẩm cực cao đã được kiểm tra bởi những khách hàng hàng cao cấp quốc tế. Hoạt động liên kết với các đối tác toàn cầu Hàng của công ty vận chuyển tới các khách hàng nước ngoài là khoảng 77, và có s ự hợp tác mạnh mẽ với lãnh đạo pin của Nhật và Hàn Quốc, tổn thất cộng đồng, cũng như các pin đầu và các công ty ô tô Châu Âu và Mỹ. Công tyTg, cùng với khai mỏ Phần Lan và SKTg, đã sắp xếp các cơ sở sản xuất tại thổ phỉ để lấp đầy lỗ hổng trong chuỗi công nghiệp pin liti trong nước Châu Âu và Hoa Kỳ. Phía thượng nguồn, Trung Tâm hợp tác sâu sắc với Trung Tâm và Trung Hoa các nhà tiên phong dẫn đầu, và cùng Trung Đông đã đầu tư vào việc cung cấp số lượng cần sa ở Indonesia và phốt pho tại thủ phủ GuiChâu, tăng cường độ sâu hòa nhập. Nó chuyển hưởng tới công nghệ đạo: trông chờ tới một kế hoạch toàn bộ kết thúc và nhận cơ hội giải cấp. Công ty phải chăm sóc kỹ tuyến đường cao niken, cùng lúc, nó sắp xếp các tuyến đường khác nhau như nhà máy phốt-te-sét-lục-ni-sét, và dự trữ các vật liệu pin dạng rắn và các loại pin-ion của Natri, và thành lập một đội ngũ vật liệu tế bào nhiên liệu. Trong lĩnh vực các cục pin bang rắn, nó đã nhập khẩu các khách hàng đầu như Vệ Lan, pin lithim Gan Feng, Thanh bô và Huineng. Chu kỳ kiểm tra các vật liệu pin là dài, và nó cần được phát triển cùng nhau từ các vật liệu đến các công ty xe tải, bố trí trước đặt nền tảng vững chắc cho việc sản xuất hàng loạt và tăng cổ phần giữa và lâu dài. Cách bố trí phân tán tạo s ự hợp tác, đồng thời giảm rủi ro và tăng cường khung công nghệ của công ty. Những cây già và chi nhánh mới: cải cải thúc đẩy sự sống của các công ty trung ương, và sự tăng cường các công ty xương sống nhấn mạnh niềm tin. Tại 2021, công ty đã phát hành một kế hoạch chia sẻ lợi nhuận vượt trội, bao gồm 30=$of nhân viên, cải tiến cơ động kích thích cốt lõi xương sau, cải cách thúc đẩy quản lý, tái tạo lại công ty, và phá vỡ kiểu rập khuôn của thị trường các công ty trung ương. Vào tháng Sáu 2022, công ty đã bắt đầu tiến hành giai đoạn thứ hai của kế hoạch tăng cổ phần chủ yếu. Điều đó hoàn toàn phản ánh lòng tin tưởng vào s ự phát triển của công ty. Đấu trường sinh tồn, tái phát sinh nội bộ, phát triển cao niken, tiến bộ công nghệ để tăng hiệu quả chi phí. Giá của niken và coban đã giảm, và sự khác biệt chi phí phụ thuộc chi nhánh giữa pin nội tế và pin phốt-nhà liti đã bị thu hẹp, kể từ tháng Năm, tỷ lệ sản xuất pin nội thất và năng lượng được cài đặt đã tăng lên. Sau khi các nguồn tài nguyên đã được mở rộng vào giai đoạn đầu, tỉ lệ giá trị của các chất lượng cao niken sẽ trở nên nổi bật hơn nhiều. với sự tăng dần hiệu quả của hệ thống điều khiển nhiệt độ và an to àn của tập hợp pin, tỉ lệ thâm nhập cao niken sẽ nhanh chóng tăng lên để đáp ứng nhu cầu lâu dài của thị trường năng lượng cao. Theo dự báo lợi nhuận: dự đoán được tính to án thu nhập và lợi nhuận lưới của công ty phụ trách điều hành từ 2021 đến 2024. Cũng là cuối cùng. Và mỗi giá cổ phiếu hiện tại tương ứng với giá trị pe24.5/19.8/15.4 lần. Dựa vào s ự cải tiến phụ trội hiển nhiên và sự chắc chắn cao của công ty, công ty đã được trao tặng một giá trị mua loại 36 Time PE in 2022, tương đương với giá đích của 153.84 yuan Nó rất nguy hiểm: nguyên liệu thống rất có vật động, đánh công nghệ đạo đường cao mà phải được chuyển hướng, bộ thống bộ năng lượng làm bất cao