So Xo T Đang bán kim tự tháp. Người bị bắt vì gọi cảnh sát để xin giúp đỡ? Chỉ vì cái này

Cập Nhật:2022-07-12 09:34    Lượt Xem:167

So Xo T Đang bán kim tự tháp. Người bị bắt vì gọi cảnh sát để xin giúp đỡ? Chỉ vì cái này

gần đây, nhân viên của Chi nhánh Guiyang hongtengchenko của ICBC phát hiện ra khách hàng đã đưa một tờ ghi chú với từ \ So Xo T